صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی
 
عنوان پروژه: اسکن و مدلسازی سه بعدی مجموعه کمپرسورSIEMENS
زمان انجام پروژه: آبان 94
توضیحات: این کمپرسور با دوران  RPM 10000 جهت فشرده سازی ایجاد رانش گاز در ایستگاه های انتقال گاز بکار می رود.
 
عنوان پروژه:  مهندسی معکوس وGD&T  حدود 150 ردیف قطعات مختلف پالایشگاه بندرعباس
زمان انجام پروژه: اسفند 90
توضیحات: همکار شرکت ایران گداخت
 
عنوان پروژه: ساخت شیر اطمینان
زمان انجام پروژه: ابان 95
توضیحات: مهندسی معکوس ، مدلسازی سه بعدی وGD& نقشه ها به همراه ساخت نمونه اولیه و تست اولیه
 
عنوان پروژه: ابعاد برداری و مدلسازی سه بعدی بیش از 25 نمونه پمپ از انواع مختلف پمپ های مانند پمپ های گریز از مرکز ، وکیوم وسیالها ، مورد استفاده در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی
زمان انجام پروژه: 89  تا 96
توضیحات: مهندسی معکوس ، مدلسازی سه بعدی و باز طراحی و اصلاح خوردگی ها از  کمپانی های NASH- KSB- و دستیابی به راندمانهای بیش از 70 تا 85 درصد