کنترل کیفی که در صنعت به اختصار QC گفته میشود مخفف کلمه Quality Control می باشد. کنترل کیفیت وظیفه کنترل محصول و یا قطعه تولیدی را دارد. در واقع کنترل کیفیت مجموعه عملیاتی نظیر اندازه‌گیری یا آزمون است که روی یک محصول یا کالا انجام می‌شود تا مشخص شود آیا آن محصول با مشخصات فنی مورد نظر مطابقت دارد با خیر.
بخش کنترل کیفیت و مهندسی کیفیت به بخشی گفته میشود که به درست کردن روشهایی مشغول است تا کارخانه بتواند به وسیله آن روشها از مرغوبیت و مشتری پسند بودن کالاهای تولیدی خود مطمئن گردد. این روشها و سیستمها معمولاً با همکاری با دیگر رشته های مهندسی و بازرگانی طراحی میشوند.
مسئول کنترل کیفیت بایستی در سه مرحله مواد و محصولات را با الزامات و استانداردها مقایسه نماید تا اطمینان یابد که محصولات و یا مواد ورودی بدون مشکل هستند.
بازرسی ها و کنترل ها هم به چند حالت صورت می گیرد:
- حالت اول بازرسی و کنترل چشمی است، مواردی که بتوان با چشم آنها را کنترل کرد مانند وجود پلیسه بر روی قطعات، پارگی بسته بندی ها، رنگ، بو و....
- حالت دوم بازرسی با ابزارها، مانند اندازه گیری ابعاد و یا وزن
- حالت سوم کنترل از طریق آزمایش ، مانند خواص برخی از مواد. آزمایش بسته به نوع ماده می تواند کوتاه و یا طولانی باشد.
واحد کنترل کیفی شرکت آرمان طرح آماده خدمات زیر در زمینه کنترل کیفی می باشد:
•    ارائه خدمات بازررسی و تهیه گزارشات کنترل کیفی و QC و تهیه  گزارشات مهندسی  (Inspectuion)  به صورت گرافیکی و آماری از  قطعات و مجموعه های مونتاژی 
•    بررسی فنی قطعات اسکن شده  و بررسی  عملکرد آنها در مجموعه ی مونتازی و بهینه سازی عملکرد در صورت نیاز