صنایع نیروگاهی
عنوان پروژه: اسکن سه بعدی و مهندسی معکوس اجزا موتور جت کمپانی Prot & Witny
زمان انجام پروژه: بهمن 94
توضیحات: کنترل فرآیند و  QCنهایی قطعاتی از قبیل VANE   ردیف های 1 تا 3 ، نازل های سوخت ، هوزینگ و ...که در حال حاضر بمدت  در حال کار میباشد
 
عنوان پروژه: تعمیرات و نگهداری , کنترل فرآیند و  QCنهایی پره های محرک توربین  نیروگاه فولاد مبارکه اصفهان
زمان انجام پروژه: شهریور 93
توضیحات: نوآوری در نحوه ساخت نگهدارنده های پره های محرک توربین
 
عنوان پروژه:اسکن و مدلسازی سه بعدی پوسته توربین نیرو گاه زرند
زمان انجام پروژه: آبان 91
توضیحات: این پوسته بصورت دو تکه و در ابعاد  3 x2.5 x 3 متر در تناژ 16000 کیلو گرم میباشد
 
عنوان پروژه: اسکن و مدلسازی سه بعدی و تهیه نقشه های ساخت فید پمپ
زمان انجام پروژه: آبان 92
توضیحات: پمپ مذکور ساخت کمپانی KSB    آلمان میباشد که با دورانRPM   6000 توان تولید فشارکاری BAR 200 برای ساخت فشار داخل بویلرهای نیرو گاه بکار میرود.